Anunţ public


18.05.2017


S.C. SOFTRONIC S.R.L., cu sediul în județul Dolj, municipiul Craiova, Calea Severinului Nr. 40, titular al proiectului "CONSTRUIRE HALĂ PENTRU REVIZII ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ELECTRICE, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Arad în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi realizat la Curtici, Nr. FN jud. Arad. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Muresului FN, de luni până vineri, între orele 8-16, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.