Anunţ public


21.04.2016


SC SOFTRONIC SRL, cu sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 40, titular al proiectului CONSTRUIRE HALĂ 3 ASAMBLARE COMPONENTE MECANICE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 40, judeţul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, în zilele luni-joi intre orele 800-1630 si vineri orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet:

office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.04.2016.