Anunţ public


26.03.2015


S.C. SOFTRONIC S.R.L., cu sediul in judetul Dolj, municipiul Craiova, Calea Severinului Nr.40, titular al proiectului CONSTRUIRE CORP S-P CU DESTINATIA DE SPATIU SABLARE SI CORP T-P CU DESTINATIA CUPTOR ELECTRIC anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat in municipiul Craiova, Calea Severinului Nr.40, judetul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares Nr.1, in zilele luni-joi intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 08,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet:

office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 02.04.2015 .