OPERATIUNEA 2.3.2


Nume proiect: Dezvoltare laborator C-D in domeniul modernizarii si constructiei de locomotive electrice
Durata proiect: 18 luni 01.09.2009 - 28.02.2011


Obiectivul general

SC SOFTRONIC SRL din judetul Dolj, Craiova, str Unirii nr 37, organizeaza in data de 26.11.2009, la punctul de lucru situat in Craiova, Calea Severinului Nr 40, ora 11, conferinta de presa prilejuita de inchiderea proiectului” cu titlul “Instruirea personalului pentru fabricatie, montaj si service a componentelor bloc modernizate pentru locomotive Diesel si electrice”, proiect finantat prin programul Phare Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane 2006, schema de finantare „Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca”, linia bugetara Phare/2006/018-147.04.02.02.01.404. Proiectul in valoare de 60.500 euro finantat de catre Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, in cadrul programului Phare 2006, desfasurat pe parcursul a 12 luni, s-a axat pe raspunsul determinat de necesitatea specializarii profesionale a pesonalului operativ in domeniul productiei, instalarii si sevice-ului de componente electronice utilizate pentru modernizarea locomotivelor electrice. Proiectul si-a propus si a realizat: Organizarea de cursuri de specializare profesionala si certificare a competentelor pentru 6 tipuri de echipamente bloc, ce constituie modernizari ale locomotivelor electrice. Au finalizat 86 de cursanti.Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati: Persida Ciulu, asistent manager Telefon: 0753.052.936 Email: persida_tudor@yahoo.com Pentru sesizari Phare: cfcu.phare@mfinante.ro


Obiectivul specific

Dezvoltarea infrastructuri de C-D existente în vederea elaborarii si punerii în fabricatie de noi tipuri de componente pentru locomotivele electrice (LE). Cele mai importante dintre acestea sunt cerute de considerente normative, tehnice, economice si de piata:

 • tractiunea în curent alternativ prin înlocuirea tractiunii în curent continuu,
 • asigurarea interoperabilitatii pe caile ferate europene,
 • reducerea consumului de energie electrica,
 • marirea fiabilitatii locomotivelor electrice,
 • reducerea cheltuielilor de mentenata.

Amenajarile si dotarile propuse prin prezentul proiect, vor dezvolta infrastructura C-D a SC Softronic SRL si implicit capacitatea de a elabora noi produse care sa fie introduse în fabricatie în atelierele proprii si integrate pe LE. Pentru LE noi sau modrnizate este necesara elaborarea de noi componente în vederea obtinerii de noi facilitati si performante:

 • interoperabilitate,
 • fiabilitate marita,
 • consum redus de energie,
 • reducere cheltuieli de mentenanta,
 • marirea duratei de exploatare între reparatiile planificate,
 • cresterea calitatii si eficientei activitatii de cercetare–dezvoltare prin efectuarea de teste specifice ale componentelor LE,
 • cresterea performantelor produselor introduse în fabricatie în atelierele proprii rezultate prin activitati de cercetare aplicativa,
 • crearea de noi locuri de munca în compartimentul de cercetare, atragerea tinerilor în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Proiectul urmareste dezvoltarea infrastructurii de C-D în locatia SC Softronic SRL din Calea Severinului, nr. 40, CRAIOVA, DOLJ, cu o suprafata utila totala de 6.099 mp.
Acest lucru se va realiza prin amenajarea a 6 noi laboratoare de cercetare-dezvoltare în suprafata totala de cca.1100 mp, achizitia de standuri specializate, aparatura de masura si control, tehnica de calcul, marirea numarului de salariati din activitatea de cercetare-dezvoltare.


Brosura

Brosura

Anunt inchidere proiect

Anunt inchidere

Conferinta de presa