Proiect POS CCE-AXA II OPERATIUNEA 2.3.3


Modernizarea locomotivelor electrice de fabricatie romaneasca tip LE 5100 kW

Durata proiect: 30 luni 08.02.2010-07.08.2012


Proiectul raspunde obiectivelor Axei prioritare 2 , programul POS CCE care urmareste cresterea competitivitatii economice prin cercetare-dezvoltare si inovare. Proiectul îsi propune sa sprijine stimularea si promovarea inovarii în cadrul SC Softronic SRL prin continuarea preocuparilor colectivului de cercetare-dezvoltare pentru elaborarea de componente functionale noi ce fac parte din programul de modernizari al locomotivelor electrice de fabricatie româneasca (ELECTROPUTERE) LE 5100kW, aflate în majoritate absoluta în dotarea parcului de locomotive electrice din tara. Proiectul se încadreaza în domeniului major de interventie D3 Accesul întreprinderilor la activitati de CDI.


Obiectivul general

Promovarea inovarii în cadrul SC Softronic SRL prin activitati de CDI pentru a dezvolta un produs nou, substantial îmbunatatit fata de produsul existent, în scopul productiei si comercializarii. In acest sens, rezultatele CDI vor fi transferate sectiilor proprii de productie.


Obiectivele specifice

 1. Modernizarea locomotivelor electrice de fabricatie româneasca (Electroputere Craiova) tip LE 5100kw prin schimbarea tractiunii actuale cu motoare de curent continuu în tractiune cu motoare de curent alternativ si introducerea unui sistem de comanda si control centralizat - LEM-CASCC. Prin modernizare va rezulta o noua LE care va avea performante tehnice si functionale net superioare fata de modelul clasic, fabricat de ELECTROPUTERE, respectiv:
  • - Reducerea costurilor de mentenanta;
  • - Reducerea consumului specific de energie electrica (kW/tona-km);
  • - Cresterea disponibilitatii.
 2. Asigurarea conditiilor tehnice pentru ca locomotivele LEM-CASCC sa respecte normelor privind siguranta, vigilenta si interoperabilitatea pe caile ferate: CER - Commision of European Railways, AEIF - Asociatia Europeana pentru Interoperabilitate Feroviara, UIC - Uniunea Internationala a Cailor Ferate; AFER – Autoritatea Feroviara Româna
 3. Continuarea activitatilor SC Softronic SRL de modernizare a LE 5100kW în concordanta cu tendintele tehnice si tehnologice actuale si cu cerintele pietei.

Omologarea LEM-CASCC va permite crearea premizelor pentru introducerea în fabricatie a unei noi locomotive electrice. SC SOFTRONIC SRL intentioneaza sa realizeze o locomotiva electrica noua care sa corespunda noilor norme tehnice internationale.


  Prin indeplinirea obiectivelor sale va conduce la:
 1. Inovarea de produs – locomotiva electrica modernizata cu tractiune în curent alternativ si Sistem de Control si Comanda centralizat care va avea caracteristici tehnice si functionale net superioare LE 5100kWnemodernizata;
 2. Punerea în fabricatie a elementelor componente ale acestei modernizari (motoare de tractiune de ca, convertizoare trifazice de mare putere, transformator forta, Sistem de Comanda si Control);
 3. Punerea în fabricatie a modernizarii LE cu tractiune în ca si SCC centralizat

Rezultate implementare proiect

Documentatie pentru punerea în fabricatie pentru locomotiva modernizata cu motoare asincrone-Transmontana a:

 • Invertorului trifazic de mare putere
 • Sistemului de Control si Comanda (SCC)
 • Modernizare locomotiva electrica prin schimbarea tractiunii cu motoare de c.c. în tractiune cu motoare de c.a.

Cinci active corporale achizitionate:

 • Stand mobil pentru test,
 • Stand pentru testarea conectivitatii Sistem Comanda Centralizat,
 • Cuptor pentru tratament termic,
 • Stand pentru test si rodaj boghiuri,
 • Stand pentru test echipamente frânare

Un activ necorporal achizitionat - CAD modelare solida Omologare interna LE modernizata cu tractiune în c.a. si SCC


Simpozion : “ Noutati si perspective in tractiunea feroviara”

Minuta simpozion 16.07.2012
Galerie foto

Anunt inchidere proiect

Anunt