Proiect Phare CES DRU 2006


Comunicat de presa


PHARE CES DRU 2009
Numar de inregistrare: 1017/23.11.2009
Data emiterii: 23.11.2009
Manager de proiect, Alina Girlea


SC SOFTRONIC SRL din judetul Dolj, Craiova, str Unirii nr 37, organizeaza in data de 26.11.2009, la punctul de lucru situat in Craiova, Calea Severinului Nr 40, ora 11, conferinta de presa prilejuita de inchiderea proiectului” cu titlul “Instruirea personalului pentru fabricatie, montaj si service a componentelor bloc modernizate pentru locomotive Diesel si electrice”, proiect finantat prin programul Phare Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane 2006, schema de finantare „Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca”, linia bugetara Phare/2006/018- 147.04.02.02.01.404.

Proiectul in valoare de 60.500 euro finantat de catre Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, in cadrul programului Phare 2006, desfasurat pe parcursul a 12 luni, s-a axat pe raspunsul determinat de necesitatea specializarii profesionale a pesonalului operativ in domeniul productiei, instalarii si sevice-ului de componente electronice utilizate pentru modernizarea locomotivelor electrice.

Proiectul si-a propus si a realizat: Organizarea de cursuri de specializare profesionala si certificare a competentelor pentru 6 tipuri de echipamente bloc, ce constituie modernizari ale locomotivelor electrice. Au finalizat 86 de cursanti.Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati:

    Persida Ciulu, asistent manager
  • Telefon: 0753.052.936
  • Email: persida_tudor@yahoo.com
  • Pentru sesizari Phare: cfcu.phare@mfinante.ro

Seminar lansare proiect

Material informativ seminar lansare proiect 23.01.2009

Prin proiectul „Instruirea personalului pentru fabricatie, montaj si service a componentelor bloc modernizate pentru locomotive Diesel si electrice”, SC SOFTRONIC SRL doreste pentru personalul angajat, cresterea cunostintelor si dobandirea de competente specifice in concordanta cu nevoile identificate pentru buna desfasurare a activitatii de productie, intretinere si service. Proiectul raspunde obiectivelor strategiei firmei in ceea ce priveste specializare personalului operativ prin acoperirea nevoilor de training.

Propunerea noastra contribuie la primul obiectiv al Programului “Dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor multianuale pentru coeziune economica si sociala, prin proiecte de investitii in sectoarele prioritare, in conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare si sustinerea dezvoltarii economice la nivel national si regional, in scopul cresterii potentialului general la nivel national si la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, precum si a diminuarii disparitiilor economice si sociale dintre acestea”.

Proiectul vizeaza atingerea prioritatii programului “Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca” prin actiuni care conduc spre dobandirea unor seturi de cunostinte si abilitati cu caracter specific, pentru formarea competentelor specializate in ocupatii solicitate pe piata muncii.

SC Softronic SRL, infiintata in anul 1998, este producator de componente bloc pentru locomotive electrice si Diesel. Prin eforturi de cercetare aplicativa derulate in propriile laboratoare au fost dezvoltate si puse in fabricatie in propriile ateliere de productie, componente bloc pentru inlocuirea, in procesul de modernizare, a componentelor uzate fizic sau moral a locomotivelor electrice. in acest fel, pentru locomotivele modernizate s-au obtinut performante superioare si respectarea conditiilor impuse de noile norme (acordate cu norme UE) care reglementeaza transportul pe calea ferata.

Pentru punerea in practica a noilor solutii este necesara specializarea personalului operativ in domeniul executiei, montajului, intretinerii si service-ului aparaturii ce se produce pentru a fi montata pe locomotivele modernizate sau/si reparate. Crearea unor programe de specializare la locul de munca a personalului operativ, constituie prioritati in strategia de dezvoltare a resurselor umane ale firmei. Implementarea solutiilor” Softronic” pe locomotivele existente in parcurile feroviare din tara si in tari unde locomotivele de fabricatie romaneasca au fost exportate determina necesitatea specializarii propriilor angajati, factor decisiv pentru cresterea calitatii produselor si obtinerea unei productivitati ridicate.

Obiectivul general proiect: Promovarea conceptului de invatare continua pentru angajatii din intreprinderile mici si mijlocii, ca premisa a ocupabilitatii fortei de munca la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul specific: Specializarea personalului operativ al SC Softronic SRL in domeniul fabricatiei, montajului si service-lui de componenete pentru locomotive electrice. Rezultate cantitative: 6 programe de specializare urmate de 80 angajati, 80 angajati atestati in programele de specializare derulate. Rezultate calitative: imbunatatirea competentelor personalului din sectorul modernizare locomotive prin dezvoltarea si promovarea de programe de specializare care urmaresc obtinerea de cunostinte si deprinderi intr-o arie restransa din sfera de cuprindere a unei ocupatii de baza, crearea conditiilor pentru promovare in cadrul firmei, obtinerea unor castiguri mai mari, schimbarea mentalitatii prin conceptul de invatare continua. Rezultate: de impact: diseminarea modelului de buna practica in specializarea profesionala continua pentru IMM-uri din regiune.


Conferinta de presa - inchidere proiect

Material informativ conferinta de presa inchidere proiect 26.11.2009 Bugetul proiectului= 60.500 euro , din care 46.000 de la UE prin programul Phare CES DRU 2006/018-147.04.02.02.01.404.

Prin proiectul „Instruirea personalului pentru fabricatie, montaj si service a componentelor bloc modernizate pentru locomotive Diesel si electrice”, SC SOFTRONIC SRL s-a dorit pentru personalul operativ , cresterea cunostintelor si dobândirea de competente specifice in concordanta cu nevoile identificate pentru buna desfasurare a activitatii de productie, intretinere si service pentru echipamentele ce constituie modernizari de locomotive electrice. Proiectul a raspuns obiectivelor strategiei firmei in ceea ce priveste specializare personalului operativ prin acoperirea nevoilor de training.

Proiectul a vizat atingerea prioritatii programului “Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca” prin actiuni care au condus spre dobândirea unor seturi de cunostinte si abilitati cu caracter specific, pentru formarea competentelor specializate in ocupatii solicitate pe piata muncii.

SC Softronic SRL, infiintata in anul 1998, este producator de componente bloc pentru locomotive electrice si Diesel. Prin eforturi de cercetare aplicativa derulate in propriile laboratoare au fost dezvoltate si puse in fabricatie in propriile ateliere de productie, componente bloc pentru inlocuirea, in procesul de modernizare, a componentelor uzate fizic sau moral a locomotivelor electrice. in acest fel, pentru locomotivele modernizate s-au obtinut performante superioare si respectarea conditiilor impuse de noile norme (acordate cu norme UE) care reglementeaza transportul pe calea ferata.

Pentru punerea in practica a noilor solutii este si va fi necesara specializarea personalului operativ in domeniul executiei, montajului, intretinerii si service-ului aparaturii ce se produce pentru a fi montata pe locomotivele modernizate sau/si reparate. Crearea unor programe de specializare la locul de munca a personalului operativ, au constituit prioritati in strategia de dezvoltare a resurselor umane ale firmei. Implementarea solutiilor” Softronic” pe locomotivele existente in parcurile feroviare din tara si in tari unde locomotivele de fabricatie româneasca au fost exportate , a determinat necesitatea specializarii propriilor angajati, factor decisiv pentru cresterea calitatii produselor si obtinerea unei productivitati ridicate.


Obiectivul general proiect:

Promovarea conceptului de invatare continua pentru angajatii din intreprinderile mici si mijlocii, ca premisa a ocupabilitatii fortei de munca la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.


Obiectivul specific:

Specializarea personalului operativ al SC Softronic SRL in domeniul fabricatiei, montajului si service-lui de componenete pentru locomotive electrice.


Rezultate cantitative:

6 programe de specializare urmate de 80 angajati propus- realizat 86 angajati atestati in programele de specializare derulate. Rezultate calitative: imbunatatirea competentelor personalului din sectorul modernizare locomotive prin dezvoltarea si promovarea de programe de specializare care au urmarit obtinerea de cunostinte si deprinderi intr-o arie restrânsa din sfera de cuprindere a unei ocupatii de baza, crearea conditiilor pentru promovare in cadrul firmei, obtinerea unor câstiguri mai mari, schimbarea mentalitatii prin conceptul de invatare continua.


Rezultate de impact:

Diseminarea modelului de buna practica in specializarea profesionala continua pentru IMM-uri din regiune.


Alte rezultate asteptate si asigurate prin proiect:

Numar de publicatii: 200 cursuri tiparite (fiecare program de pregatire a avut propriul manual), 200 pliante, 30 afise, 1 sala de curs dotata cu echipamente specifice pregatirii, 1 conferinta de presa, 1 seminar de lansare, actualizare pagina WEB Softronic Craiova, softronic.ro.