Introducerea in fabricatie a trenului electric regional - TER


Perioada de implementare proiect:16.01.2012-16.01.2014


Descriere

Proiectul răspunde obiectivelor Axei prioritare II care urmăreşte creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare-inovare. Prin proiectul propus, întreprinderii Softronic îi va creşte competitivitatea datorită punerii în fabricaţie a unui produs nou de complexitate şi tehnicitate ridicată, dezvoltarea activităţilor pentru stimularea şi promovarea inovării, continuarea preocupărilor propriului colectivul de cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea de produse noi cu cerere pe piață și dotarea cu utilaje de înaltă performanţă tehnică. Proiectul contribuie la:

 • creşterea calităţii și eficienţei activităţii de CDI prin transformarea cercetărilor în produse cu cerere pe piaţă;
 • creşterea gradului de competitivitate al SC Softronic SRL;
 • inovarea produsului Tren Electric Regional EMU - produs nou solicitat de transportatorii de călători pe calea ferată;
 • dotarea cu utilaje necesare procesului de fabricație a Trenului Electric Regional EMU

Obiectivul general

Promovarea inovării în cadrul SC Softronic SRL pentru a dezvolta produse noi, cu valoare adăugată mare, în scopul producţiei şi comercializării.


Obiectivele specifice

 1. Dezvoltarea si punerea in fabricatie a Trenului Electric Regional tip EMU (Electrical Multiple Unit), produs nou care se introduce în fabricație de SC Softronic SRL. Acest produs nu a mai fost fabricat în România
 2. Achiziția de utilaje necesare fabricației produsului Tren Electric Regional, utilaje de inalta tehnicitate, certificate conform standardelor de calitate internaţionale specifice cu o vechime de maximum 3 ani.

Rezultatele proiectului

 • Documentatie de executie pentru fabricarea prototipului final (serie zero);
 • Prototip final;
 • Validarea prin teste si incercari a caracteristicilor tehnice ale prototipului;
 • Achizitia de utilaje de inalta tehnicitate:
  • centru de prelucrare cu comanda numerica
  • cabina combinata de sablare si vopsire

Durata proiectului

Perioada de implementare proiect: 16.01.2012 - 15.07.2014

Trenul Electric Regional a fost omologat de Autoritatea Feroviara Romana si poate circula pe caile ferate europene.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.